Logowanie

Zimowisko w bibliotece

W okresie ferii zimowych biblioteka zorganizowała zajęcia dla dzieci i młodzieży "Zimowe pogotowie". Na zajęcia te złożyły się: pogadanka na temat nowości książkowych, prezentacja czasopism, dyskusja na tematy związane z zainteresowaniami uczestników, ze szczególnym zwróceniem uwagi na rolę książki w ich rozbudzaniu. Pokłosiem zajęć była wystawa prac plastycznych dzieci związana z tematem zimy.


ul. Piłsudskiego 8.
37-200 Przeworsk
tel. (0-16) 648-76-92

biblio@biblioteka-przeworsk.pl
czytelnia@biblioteka-przeworsk.pl