Logowanie

„Biblioteka od kuchni”

Pod hasłem „Biblioteka od kuchni” przebiegała lekcja biblioteczna klasy „0” ze Szkoły Podstawowej Nr 1
w Przeworsku, która odbyła się 28 lutego br.
Zwiedzający bibliotekę mogli poznać funkcjonowanie biblioteki „od kuchni”. Zapoznali się z rozkładem księgozbioru bibliotecznego i zasadami zapisu czytelników do biblioteki. Panie bibliotekarki opowiedziały i pokazały poszczególne etapy pracy z nowymi książkami, zanim trafią do rąk czytelnika - tj. pieczętowanie, numerację, oznaczenie odpowiednią sygnaturą, oprawę oraz opracowanie jej
w komputerowym systemie katalogowania; a także ze starymi zniszczonymi egzemplarzami poprzez ich naprawę. Wszyscy uczniowie mieli też możliwość zwiedzić całą bibliotekę.

„Biblioteka od kuchni”
(fot. biblio)


ul. Piłsudskiego 8.
37-200 Przeworsk
tel. (0-16) 648-76-92

biblio@biblioteka-przeworsk.pl
czytelnia@biblioteka-przeworsk.pl