Logowanie

Narodowe Czytanie „Nad Niemnem”

Narodowe Czytanie „Nad Niemnem”

Przeworskie VIII Narodowe Czytanie odbyło się tym razem
w murach naszej biblioteki odpowiednio udekorowanej na tę okoliczność. Wraz z tysiącami innych placówek uczestniczyliśmy bowiem w kolejnej edycji tej ogólnopolskiej akcji. Wybrana
z kanonu literatury polskiej powieść Elizy Orzeszkowej „Nad Niemnem” ukazała w latach osiemdziesiątych XIX wieku.

Napisana z wielkim epickim rozmachem ukazuje losy wielu bohaterów na przestrzeni lat, odwołuje się do historii i tradycji narodowej. Odmalowanie szerokiej panoramy szlacheckiego życia umiejscowionego na tle rodzimej, nadniemeńskiej przyrody powoduje, że utwór można nazwać epopeją narodową. Ważną rolę w nim stanowi pamięć o powstaniu styczniowym, autorka daje czytelnikowi niezwykłą lekcję patriotyzmu, podkreśla przywiązanie do ojczystej ziemi. Powieść dotyka także kwestii uniwersalnych. Orzeszkowa przekonuje o sile miłości, pisze
o szacunku dla przeszłości i tradycji, a także sugeruje, że życie człowieka bez pracy nie miałoby sensu. Poszczególne postacie bohaterów z różnych warstw społecznych są wyraziście zarysowane i bogato opisane. A przyroda staje się niemalże jednym z bohaterów dzieła.

Dzięki autorce z Grodna czytający, władze miasta w osobach: Zastępcy Burmistrza Miasta Przeworska - Wojciecha Supersona, Sekretarza - Agnieszki Zakrzewskiej, Skarbnika - Doroty Jarosz
i słuchacze zgromadzeni w naszej czytelni mogli przenieść się do świata Kresów Wschodnich, który dziś już nie istnieje i poznać życie polskiej szlachty na Litwie.

Przedstawiliśmy naszej widowni wycinki powieści, które oddawały poszczególne wątki i charakter tego utworu. A odczytali je wcielając się w role bohaterów i narratorów poszczególnych fragmentów: Grzegorz Jedynak, Magdalena Szlachta, Halina Wajda, Halina Jasnosz, Emilia Biłas, Wiesław Kwiatkowski, Bożena Maczuga, Wacław Pieczek, Dariusz Żygadło, Łukasz Mróz, Olga Kamińska.
Wszystkim składamy serdeczne podziękowania!

Czytający tradycyjnie zostali obdarowani pamiątkowymi egzemplarzami „Nad Niemnem” z prezydencką pieczęcią,
a publiczność zaproszona na poczęstunek rodem ze szlacheckiego zaścianka.

Kolejna edycja Narodowego Czytania za rok, już zapraszamy na „Kordiana” Juliusza Słowackiego

Halina Jasnosz

Narodowe Czytanie „Nad Niemnem”


ul. Piłsudskiego 8.
37-200 Przeworsk
tel. (0-16) 648-76-92

biblio@biblioteka-przeworsk.pl
czytelnia@biblioteka-przeworsk.pl