Logowanie

KARTKA Z KALENDARZA

KARTKA Z KALENDARZA

5 września obchodzimy Międzynarodowy Dzień Dobroczynności, którego celem jest wzmacnianie oraz zwiększanie odpowiedzialności społecznej wśród ludzi
i zachęcanie do działalności charytatywnej.

Dzień ten ustanowiony został przez Zgromadzenie Ogólne ONZ dnia 5 września 2012 roku, a przypada w rocznicę śmierci Matki Teresy z Kalkuty, która była niezwykle zaangażowana w międzynarodową dobroczynność. Całe swoje życie i pracę poświęciła najsłabszym i najuboższym, inspirując do podobnej pomocy ludzi na całym świecie. Środki z otrzymanej Nagrody Nobla przeznaczyła na pomoc najuboższym, a jej inicjatywy sprawiły, że do dziś uważana jest za wzór dobroczynności i miłości do bliźnich.

Dobroczynność nie jest jedynie przekazywaniem funduszy czy dóbr materialnych, to coś znacznie więcej. Wyraża się nie tylko w pomocy materialnej, ale również w okazaniu serca, wsparciu emocjonalnym i bezinteresownym czasie, który poświęcamy innym. Dobroczynność jest fundamentem społeczności opartym na wzajemnej trosce, pomocy i szacunku.

W Polsce pomagać można na wiele sposobów. Każdy z nas może zaangażować się w dobroczynność pomagając potrzebującym indywidualnie lub za pośrednictwem różnych organizacji charytatywnych i wolontariackich. Najbardziej rozpoznawalne to Caritas Polska, Polska Akcja Humanitarna, Szlachetna Paczka, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy oraz wiele innych organizacji i fundacji, które działają na nieco mniejszą skalę.

Międzynarodowy Dzień Dobroczynności to więcej niż tylko jeden dzień w roku – to symboliczne przypomnienie, że dobroć może być codzienną wartością.

„Bardzo często pytają mnie, kiedy znikną głód i ubóstwo na świecie, a ja odpowiadam: Kiedy ty i ja zaczniemy się dzielić.
Im więcej mamy, tym mniej dajemy; im mniej mamy, tym więcej możemy dać.”
- Matka Teresa z Kalkuty.

Halina Jasnosz


ul. Piłsudskiego 8.
37-200 Przeworsk
tel. (0-16) 648-76-92

biblio@biblioteka-przeworsk.pl
czytelnia@biblioteka-przeworsk.pl