Logowanie

Zakup nowości wydawniczych do biblioteki

Zakup nowości wydawniczych do biblioteki

Miejska Biblioteka Publiczna
w Przeworsku od lat uczestniczy w projekcie Biblioteki Narodowej w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, dzięki któremu otrzymuje dotacje na zakup nowości wydawniczych.

Jest nam miło poinformować, że w 2023 roku zakup nowości wydawniczych do zbiorów naszej biblioteki dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025, w celu wypełnienia zadania:
„Dofinansowania dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek
w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków - Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1. w ramach NPRCz 2.0”.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Biblioteka Narodowa
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa


ul. Piłsudskiego 8.
37-200 Przeworsk
tel. (0-16) 648-76-92

biblio@biblioteka-przeworsk.pl
czytelnia@biblioteka-przeworsk.pl